کارخانه های اسید سولفوریک مس سرچشمه و خاتون آباد

کارخانه های اسید سولفوریک مس سرچشمه و خاتون آباد

کارفرما:شرکت فن آوران پارسیان

مطالعات ژئوتكنيكي، با ارائه گزارش نتايج مطالعات، حاوي توصيه‌هاي فني براي طراحي پي و پي­ سازي در بخش‌هاي مختلف خط توليد.