قطعه مياني خط 1 قطار شهري اصفهان

قطعه مياني خط 1 قطار شهري اصفهان

کارفرما:سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

هدايت ماشين‌هاي حفر تونل با سپر تعادل فشار زمين (EPB)، با طراحي پارامترهاي تونل‌سازي، مديريت داده‌ها و کنترل فرآيندها، و رفتارنگاري و سنجش جابجايي ­هاي زمين در زمان واقعي، باهمکاری شرکت­های هرنکنشت  (Herrenknecht)  و مایدل اَند مایدل (Middle & Middle) از آلمان.