نمایش تعداد مطلب:
بررسي كيفيت اجرايي ماشين‌هاي تونل سازي

طاهري ـ علي (1364)" بررسي كيفيت اجرايي ماشين‌هاي تونل سازي"، دومين سمينار تونل سازي، تهران.


9/11/2019 10:48:06 AM
ادامه مطلب
استفاده از روش سی.اس.آی.آر در رده بندی توده های سنگ و خاک ساختگاه تونل شماره 3 آبرسانی اصفهان

طاهري ـ علي (1366)" استفاده از روش سی.اس.آی.آر در رده بندي توده‌هاي سنگ و خاك ساختگاه تونل شماره 3 آبرساني اصفهان"، سومين سمينار تونل سازي، تهران.


9/11/2019 10:50:49 AM
ادامه مطلب
مطالعه امكان يابي طرح مترو شهر اصفهان، ملاحظات زمين شناسي مهندسي ـ راهكارهاي عملي

طاهري ـ علي (1377)" مطالعه امكانيابي طرح مترو شهر اصفهان، ملاحظات زمين شناسي  مهندسي ـ راهكارهاي عملي"، چهارمين كنفرانس تونل، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران.


9/11/2019 10:53:15 AM
ادامه مطلب
زمين شناسي مهندسي پل ارتباطي بين دانش زمين شناسي و فن مهندسي (سخنراني كليدي)

طاهري ـ علي (1378) " زمين شناسي مهندسي پل ارتباطي بين دانش زمين شناسي و فن مهندسی (سخنرانی کلیدی)"، اولين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه تربيت معلم، تهران.


9/11/2019 10:55:21 AM
ادامه مطلب
جايگاه زمين شناسي مهندسي در طرح‌هاي مهندسي عمران (سخنراني كليدي)

طاهري‌ ـ علي (1380) " جايگاه زمين شناسي مهندسي در طرح‌هاي مهندسي عمران (سخنراني كليدي)"، دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.


9/11/2019 10:57:53 AM
ادامه مطلب
زمين شناسي مهندسي بستر ژئوتكنيك (سخنراني كليدي)

طاهري ـ علي (1382) "زمين شناسي مهندسي بستر ژئوتكنيك (سخنراني كليدي)"، سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه بوعلي سينا، همدان.


9/11/2019 11:00:27 AM
ادامه مطلب
تونل سازي در زمين‌هاي مچاله شونده

دلبري ـ سيد محمد، طاهري ـ علي و زورآبادي ـ مهدي (1382) " تونل سازي در زمين‌هاي  مچاله شونده"، ششمين همايش تونل، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران.


9/11/2019 11:02:24 AM
ادامه مطلب
زمين شناسي مهندسي در بوته بي‌ توجهي (سخنراني كليدي)

طاهري ـ علي (1384) " زمين شناسي مهندسي در بوته بي‌ توجهي (سخنراني كليدي)"، نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربيت معلم، تهران.


9/11/2019 11:15:55 AM
ادامه مطلب
پيش بيني نرخ پيشروي ماشين حفر تونل دشت ذهاب

طاهري ـ عباس و شمسي فراشاه ـ حسن (1384) "پيش ­بيني نرخ پيشروي ماشين حفر تونل  دشت ذهاب"، چهارمين همايش زمين­شناسي مهندسی و محيط زيست ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.


9/11/2019 11:18:11 AM
ادامه مطلب
جايگاه مهندسي ژئوتکنيک در ساخت و سازه‌هاي شهر اصفهان

طاهري ـ علي (1388) "جايگاه مهندسي ژئوتکنيک در ساخت و سازه‌هاي شهر اصفهان"، دانش‌نما، نشريه فنی ـ تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، سال هجدهم، دوره‌ي سوم، شماره پياپي 173-172، شهريور ـ مهر 1388.


9/11/2019 11:20:47 AM
ادامه مطلب
مطالعات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي در طرح‌هاي تونل‌سازي (مقاله محوري)

طاهري ـ‌ علي (1390) "مطالعات زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي در طرح‌هاي تونل‌سازي (مقاله محوري)"، نخستين همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل؛ فضاهاي زيرزميني براي توسعه پايدار، 9 تا 12 آبان 1390، تهران.


9/11/2019 11:22:09 AM
ادامه مطلب
گردآوري، پردازش و مديريت داده‌هاي ژئوتکنيکي در تونل‌سازي با سپر تعادل فشار زمين (مقاله محوري)

طاهري ـ علي (1392) "گردآوري، پردازش و مديريت داده‌هاي ژئوتکنيکي در تونل‌سازي با سپر تعادل فشار زمين (مقاله محوري)"، دهمين کنفرانس ملي تونل؛ فضاهاي زيرزميني و اهداف هزاره سوم، 13 تا 16 آبان 1392، تهران.


9/11/2019 11:23:31 AM
ادامه مطلب
ارزيابي اثرات خط 2 قطار شهري اصفهان بر بناهاي تاريخي ميراث فرهنگي جهاني ميدان امام

طاهري ـ علي (1396) " ارزيابي اثرات خط 2 قطار شهري اصفهان بر بناهاي تاريخي ميراث فرهنگي جهاني ميدان امام"، سومين همايش منطقه­اي و دوازدهمين همايش ملي تونل ايران؛ تونل­سازي و تغيير اقليم، 6 تا 8 آذر 1396، تهران.


9/11/2019 11:24:38 AM
ادامه مطلب