تجهيزات ابزارگذاري و رفتارنگاري

رديف نوع دستگاه تعداد
۱ انحراف سنج ديجيتالي  ۱
۲ هد الكتريكي كشيدگي‌سنج گمانه ۲۴
۳ دستگاه قرائت الكترونيكي داده‌ها ۲
۴ دستگاه جمع‌آوري الكترونيكي داده‌ها (Data Taker) ۲
۵ دوربين نقشه برداري Total Station ۱