نمایه شرکت

شركت مهندسين مشاور زمين‏ فن ‏آوران (زفا) در سال ۱۳۷۹ توسط يک گروه با تجربه به سرپرستي علي طاهري (مديرعامل شرکت از آن زمان) تاسيس شد، که بيش از سي سال در زمينه مهندسي ژئوتکنيک، در طرح‌هاي مهندسي مختلف و کارهاي دانشگاهي و پژوهشي مربوط، فعال بوده است. اين شرکت متخصص در کاوش، شناسايي و حل مشکلات در خاک، سنگ و آب‌هاي زيرزميني، براي طر‌ح‌هاي مختلف مهندسي عمران و معدن مي باشد.
زمينه و تجربيات متنوع اين شرکت در تهيه طرح‌هاي کارآمد براي پروژه‌هاي مهندسي، به حداکثر رسانيدن عملکرد، با حداقل خطرات و هزينه‌ها است. کارشناسان کليدي ما داراي تجربيات گسترده مشارکت در طراحي، اجرا و هدايت پروژه‌هاي مهندسي مختلف، شامل: سد، مغارهاي سنگي، تونل (سنتي و مکانيزه)، حفريات سطحي، مترو (خطوط و ايستگاه ها)، راه و راه آهن، پل، صنايع سبک و سنگين، طرح‌هاي انتقال آب، مراکز آموزشي، بناهاي مسکوني و تجاري، ونيز ارزيابي اثرات اجراي طرح‌هاي عمران شهري بر بناهاي تاريخي ميراث فرهنگي (HIA) و فعاليت هاي معدني مي باشد.
اين شرکت داراي توانايي و تجربه براي ارائه خدمات مهندسي ژئوتکنيک و آب‌هاي زيرزميني در طرح‌هاي مهندسي عمران و معدن، از جمه اکتشافات صحرايي، حفاري و نمونه‌برداري، آزمون‌هاي برجا و آزمايشگاهي، تحليل‌ها و طراحي‌هاي مهندسي، بهسازي و پايدارسازي زمين، خشک‌اندازي و زهکشي زمين و ابزارگذاري و رفتارنگاري، با خدمات مشاوره‌اي مربوط براي اجراي طرح ها، مي‌باشد.
در اين شرکت بيش از ۲۰ کارشناس در زمينه‌هاي مختلف مهندسي زمين در حال کار است که اغلب آن‌ها در حوزه فعاليت خود، در حين اشتغال در شرکت، تخصص يافته‌اند.
امکانات شرکت براي انجام مطالعات ژئوتکنيکي و آب زيرزميني و پياده‌سازي آن براي پروژه‌هاي مختلف مهندسي شامل است بر: دستگاههاي حفاري گوناگون، لوازم و تجهيزات آزمون‌هاي برجا و آزمايشگاهي، پمپ‌هاي مختلف، ژنراتورها و کمپرسورها، تجهيزات تزريق دوغاب با لوازم جانبي مربوط، تجهيزات نصب مهارسنگ و ميخ خاک و بتن‌پاشي، امکانات ابزارگذاري و رفتارنگاري با تجهيزات ثبت داده ها در زمان واقعي. 

دانلود فایل پیوست